ਜਿਵੰਤ ਦੀਵਾਰ

wall-paintingਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨਾਇਜੇਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਹੈ. ਨਾਇਜੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੰਦਨ ਦੇ ਬਰਿਕ ਲੇਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ .

Share :

Share

rbanner1

Share
No announcement available or all announcement expired.